2020-03-13

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Rządu RP dotyczącą zagrożenia, które obecnie stanowi koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19 zmuszeni jesteśmy odwołać zajęcia grupowe prowadzone w Szkole Anity Żytowicz oraz jej oddziałach do dnia 25 marca 2020 roku. Zajęcia indywidualne odbywać się będą według życzeń słuchaczy.

Jesteśmy jednostką prywatną, tak jak każda firma prywatna, z dowolnej branży, jednakże pomimo, iż nie podlegamy przepisom Ministerstwa Oświaty dotyczącym funkcjonowania szkół publicznych i niepublicznych, postanowiliśmy podjąć dodatkowe kroki ostrożności. Pragnę Państwa poinformować, że w związku z tym, iż sytuacja jest wyjątkowa i podlega pod zasady force majeure, nie będziemy odrabiali zajęć grupowych, które nie mogą się odbyć we wskazanym okresie.

Nasz plan realizowany jest bez najmniejszych opóźnień i jesteśmy przekonani, że ta przerwa nie wpłynie na obniżenie poziomu wśród naszych kursantów. Nie mniej, mając na uwadze dobro dzieci przygotowujących się do egzaminów nasi lektorzy prześlą do słuchaczy z grup egzaminacyjnych informacje, co uczniowie winni zrobić aby jeszcze lepiej się do nich przygotować.

Z uwagi na powyższe oraz fakt, że nasi nauczyciele zatrudnieni są na umowę o pracę, zatem pensja wypłacana im jest bez względu na występujące okoliczności, płatności za kursy grupowe pozostają bez zmian, według zapisów umowy. Jednakże, mając na uwadze naszą często wieloletnią współpracę chciałabym Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, aby w najbliższym możliwym terminie zorganizować dodatkowe spotkanie dla każdej z grup.

Dziękuję bardzo za zaufanie, wyrozumiałość i dotychczasową współpracę.

Z poważaniem,

Anita Żytowicz